Direktreklam står oväntat starkt – slår digitalmedier

Direktreklam på papper är mer intressant än digital mediereklam, tycker svenska konsumenter. Det framkom i en undersökning från Icebreaks, som också visade att direktreklamen har stärkts i förhållande till digitalt sedan förra året.

Det var femte året i rad som svenska konsumenter placerade oadresserad direktreklam i topp  Enligt Karin Sorte, marknadschef på Svensk Direktreklam har positionen stärkts det senaste året. Intresset för reklam är lika stort som för sju år sedan och enligt Icebreaks undersökning konsumeras direktreklam även av de som är uttalade motståndare till direktreklam. Konsumenterna använder främst reklamen till erbjudanden och prisjämförelser.